Magitaskolan

Magitaskolan är en resursskola i Stockholm som riktar sig till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsvariation/NPF såsom AST/Aspergers, språkstörning, Tourettes, ADD m.fl. Skolan är inrymd på två våningsplan i ljusa och för verksamheten specialanpassade lokaler i Gröndal. Vi tar emot elever mellan årskurs F-6.

Resursskolan erbjuder en individuellt anpassad studiegång utifrån de enskilda elevernas behov av stöd, anpassning och extraordinära specialpedagogiska lösningar. Vi arbetar i små grupper, har mycket hög personaltäthet och de hjälpmedel som behövs. Varje elev är unik och värdefull, och vi jobbar för att eleverna ska utvecklas så långt det bara är möjligt. Varje enskild elev får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, växa och utvecklas i sin egen takt. Besök gärna vårt bildgalleri för att se bilder från verksamheten.

Magitaskolans huvudman är Aprendere Skolor. Ansökan till Magitaskolan sker via ett ansökningsformulär här.

 

Välkommen!

Logotype Magitaskolan