Magitaskolan

Magitaskolan är en resursskola i Stockholm som riktar sig till barn och unga som är mottagna i grundsärskolan och till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar /AST. Vi tar emot elever mellan årskurs F-6.

Resursskolan erbjuder undervisning utifrån de enskilda elevernas behov av stöd, anpassning och extraordinära specialpedagogiska lösningar. Vi arbetar i små grupper, har mycket hög personaltäthet och de hjälpmedel som behövs. Varje enskild elev får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, växa och utvecklas i sin egen takt. Vi har även två skolhundar som används i pedagogiskt syfte. Besök gärna vårt bildgalleri för att se bilder från verksamheten.

Skolan är inrymd på två våningsplan i ljusa och för verksamheten specialanpassade lokaler i Gröndal.

Ansökan till Magitaskolan sker via ett ansökningsformulär, läs mer här.
Magitaskolans huvudman är Aprendere Skolor.

Välkommen!