Magitaskolan

Magitaskolan är en resursskola i Stockholm som riktar sig till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsvariation/NPF såsom AST/Aspergers, språkstörning, Tourettes, ADD m.fl. Skolan är inrymd på två våningsplan i ljusa och för verksamheten specialanpassade lokaler i Gröndal. Vi tar emot elever mellan årskurs F-6. 

Resursskolan erbjuder undervisning utifrån de enskilda elevernas behov av stöd, anpassning och extraordinära specialpedagogiska lösningar. Vi arbetar i små grupper, har mycket hög personaltäthet och de hjälpmedel som behövs. Varje enskild elev får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, växa och utvecklas i sin egen takt. Vi har även en skolhund som används i pedagogiskt syfte. Besök gärna vårt bildgalleri för att se bilder från verksamheten.

Ansökan till Magitaskolan sker via ett ansökningsformulär, läs mer här.
Magitaskolans huvudman är Aprendere Skolor.

 

Välkommen!

Logotype Magitaskolan