Elevhälsa

Magitaskolan har en samlad elevhälsa med tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolkurator, logoped, speciallärare samt skolpsykolog.
Elevhälsoteamet arbetar framför allt främjande och förebyggande och stödjer personalen i elevhälsofrågor genom konsultation, handledning och genom strukturerade möten med arbetslagen. Elevhälsan arbetar även direkt med eleverna utifrån sina olika professioner och deltar vid behov i samtal med föräldrarna.

Elevhälsoteamet består av: 

Sara Schmidt
Rektor
sara.schmidt@magitaskolan.se

Mellie  Suhonjic
Skolkurator
073-522 74 47
mellie.suhonjic@magitaskolan.se

Joanna Olsson  
Leg. Logoped
073-522 74 97
joanna.olsson@magitaskolan.se

Åsa Söderberg
Speciallärare
asa.soderberg@magitaskolan.se

Charlotta Nisses
Skolsköterska 
076-896 21 67
skolskoterska@magitaskolan.se

Linda Udo
Skolpsykolog
Kontaktas genom rektor

Skolläkare
Kontaktas genom rektor

Lotten Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Kontaktas genom rektor