EHT

Magitaskolan har en samlad elevhälsa med tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, specialpedagog samt psykolog.
Elevhälsoteamet arbetar främst främjande och förebyggande och stödjer personalen i elevhälsofrågor genom konsultation, handledning och genom strukturerade möten med arbetslagen. Elevhälsan arbetar även direkt med eleverna utifrån sina olika professioner och deltar vid behov i samtal med föräldrarna.

Elevhälsa

Vanessa Hiltunen
Rektor
070-764 04 41
vanessa.hiltunen@magitaskolan.se

Eva Zarins
Skolsköterska
073-522 74 95
eva.zarins@magitaskolan.se

Sara Schmidt
Specialpedagog
073-522 74 32
sara.schmidt@magitaskolan.se

Mellie  Suhonjic
Skolkurator
073-522 74 47
mellie.suhonjic@magitaskolan.se

Ulla Stenström
Skolpsykolog
Kontaktas genom rektor

Per Västberg
Skolläkare
Kontaktas genom rektor