Fritidsverksamhet

Vår fritidsverksamhet bygger på struktur och tydlighet. Elevinflytande är en viktig del av tiden på fritids och med stöd av fritidspersonal vägleds eleverna att utgå från sina intressen och erbjuds efter det aktiviteter som är anpassade efter behov och förmåga.

Läs mer i vår Verksamhetsplan-fritidshemmet 20/21

Fritidsansvarig

Malin Lundgren 
fritidsansvarig@magitaskolan.se

Fritids Solen: 073-0700864
Fritids Regnbågen: 070-0922830
Fritids Stjärnan: 070-7640441