Fritidsverksamhet

Vår fritidsverksamhet bygger på struktur och tydlighet. Elevinflytande är en viktig del av tiden på fritids och med stöd av fritidspersonal vägleds eleverna att utgå från sina intressen och erbjuds efter det aktiviteter som är anpassade efter behov och förmåga.

Kontakt Fritids

fritidsansvarig@magitaskolan.se

Fritids Tallen: 073-0700864
Fritids Eken: 070-0922830
Fritids Björken: 070-7640441

Taxi

Peter Bujalski (taxiansvarig för anpassad grundskola)
073-070 08 64
piotr.bujalski@magitaskolan.se

Oskar Söderman  (taxiansvarig för grundskola)
oskar.soderman@magitaskolan.se