Fritidsverksamhet

Vår fritidsverksamhet bygger på struktur och tydlighet. Elevinflytande är en viktig del av tiden på fritids och med stöd av fritidspersonal vägleds eleverna att utgå från sina intressen och erbjuds efter det aktiviteter som är anpassade efter behov och förmåga.

Våra aktiviteter bygger på att alla  får vara med.

Kontaktuppgifter till våra fritidsansvariga hittar du under fliken Kontakt.