Sök till Magitaskolan

Det har skett ändringar i skollagen som ska börja tillämpas inför höstterminen 2024. Då införs nya urvalsregler för antagning till resursskola. Kötid får därmed inte vara urvalsgrund, vid urval prioriteras de elever som har störst behov av det särskilda stöd som skolan erbjuder.

Huvudmannen för skolan ansvarar för att bedöma om en elev är i behov av det särskilda stöd som skolan erbjuder.

Alla ansökningar som finns i vårt nuvarande kösystem kommer inför antagning till kommande läsår 24/25 automatiskt att överföras till ett ansökningsregister och vår kö upphör att gälla. Komplettera gärna en tidigare ansökan med uppdaterad aktuell information.

Nu är intaget för ht -24 stängt. Sista ansökningsdagen var 15 februari.
Magitaskolan har inget öppet hus. Vid intag av nya elever kallas vårdnadshavare och barn till skolan för en intervju och i samband med det får man en rundvandring på skolan. 

Om ni inte längre är intresserade av er skolplats meddela oss genom att maila: elevansokan@magitaskolan.se

För nya sökanden:
Ladda ned och fyll i ansökningsblanketten och skicka den till bitr. rektor Mellie Suhonjic på Magitaskolan. För att ansökan ska anses som komplett ska aktuell neuropsykiatrisk utredning, pedagogisk kartläggning samt åtgärdsprogram bifogas (för er som har barn på förskola, skickas det underlag som finns). 

 

Kontakt

Frågor gällande ansökan och antagning mailas till: elevansokan@magitaskolan.se

Skicka ansökan till:
Magitaskolan
Att: Mellie Suhonjic
Herbert Widmans väg 12
128 64 Sköndal

Dokument för att söka

Ansökan till Magitaskolan